Impressum / gegevens 

Lidnummer NBVH: 07003

AGB Zorgverlenersnr.: 90.038748

AGB Praktijkcode: 90.01726

RBCZ Licentienummer: 403292R

KvK-nummer:  34341622 (KvK. Amsterdam)

Bankrekening; NL17 INGB 0677 7260 07 t.n.v. A.M. Schmitt

 

Aangesloten bij de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. https://www.scag.nl

       

Disclaimer: Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.